Muskuloskelettale Rekonstruktion bei bilateraler Unterarmtransplantation. med. Anw.

[Musculosceletal reconstruction in bilateral forearm transplantation].

Veröffentlicht in: Handchir Mikrochir Plast Chir 2009; 41 (4): 224-229

Exposition