[ECG-triggered EEG in static magnetic fields]. med./bio.

EKG-getriggertes EEG im statischen Magnetfeld.

Published in: EEG EMG Z Elektroenzephalogr Elektromyogr Verwandte Geb 1990; 21 (3): 163-5

Exposure