[Mobile phone use as a risk factor for affection of the central nerve system--secondary publication] fremdsprachig

[Mobilfunk-Nutzung als Risikofaktor bei der Erkrankung des zentralen Nervensystems].

Veröffentlicht in: Ugeskr Laeger 2009; 171 (45): 3268-3271

Exposition