Potassium ion influx measurements on cultured Chinese hamster cells exposed to 60-hertz electromagnetic fields med./bio.

[Influx-Messungen für Kalium-Ionen bei kultivierten Zellen des chinesischen Hamsters, exponiert in elektromagnetischen 60 Hz-Feldern]

Veröffentlicht in: Bioelectromagnetics 1985; 6 (2): 189-198

Exposition