Artefact mimicking torsades: treat the patient not the ECG. Gerät/Impl.

[Artefakt imitiert Torsaden: Behandelt den Patienten, nicht das EKG].

Veröffentlicht in: Practitioner 2017; 261 (1801): 23-26

Exposition