On the Coupling between Mechanical Properties and Electrostatics in Biological Membranes Grundlagen

[Zur Kopplung zwischen mechanischen Eigenschaften und Elektrostatik in biologischen Membranen]

Veröffentlicht in: Membranes 2021; 11 (7): 478

Exposition