Studientyp: Medizinische/biologische Studie

Effects of short-term exposure to mobile phone radiofrequency (900 MHz) on the oxidative response and genotoxicity in honey bee larvae med./bio.

[Wirkungen einer kurzzeitigen Exposition bei Mobiltelefon-Hochfrequenz (900 MHz) auf die oxidative Reaktion und Genotoxizität in Honigbienen-Larven]

Veröffentlicht in: J Apic Res 2017; 56 (4): 430-438

Exposition