Pulsed electromagnetic field potentiates etoposide-induced MCF-7 cell death med./bio.

[Gepulste elektromagnetische Felder verstärken den Etoposid-induzierten MCF-7-Zelltod]

Veröffentlicht in: BMB Rep 2022; 55 (3): 148-153

Exposition