Studientyp: Review/Übersichtsartikel

Genotoxic effects of electromagnetic field radiations from mobile phones Review

[Genotoxische Wirkungen der elektromagnetischen Felder von Mobiltelefonen]

Veröffentlicht in: Environ Res 2022; 212 Pt D: 113321

Exposition