[In vitroで100 MHzの高周波放射を浴びる好中球の生存能力と食作用] med./bio.

Viability and phagocytosis of neutrophils exposed in vitro to 100-MHz radiofrequency radiation.

掲載誌: Bioelectromagnetics 1985; 6 (1): 53-60

ばく露