[1.5Tにおける人工心臓弁でのレンズ効果のイン・ビボ評価] dev./impl.

In vitro assessment of the lenz effect on heart valve prostheses at 1.5 T

掲載誌: J Magn Reson Imaging 2015; 41 (1): 74-82

ばく露