[mRNAディファレンシャルディスプレーによるリンフォーマB細胞のGCSmRNA発現に対する50 Hz磁界の効果] med./bio.

The effect of 50 Hz magnetic field on GCSmRNA expression in lymphoma B cell by mRNA differential display

掲載誌: J Cell Biochem 2000; 79 (3): 460-470

ばく露

関連論文